Zelena projara

Da li postoji neko ko ne voli proju ili projaru?