Projara sa koprivom (“crnogorska pizza”)

U sećanje na teta Ljubu