Od svih reciklaža jaja ova mi je najdraža

I, obećavam, sledećih deset dana nema više jaja.