Jaja na puter tostu

Povremeno preteram ujutru. Ne toliko sa količinom hrane, mislim da je to skoro uvek pristojno, već sa sastojcima.